annonse
Friluft

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ELGJAKT: Torsdag starter elgjakta. Jegere med lisens kan samtidig drive lisensjakt på rovdyr. Foto: Ivar Thoresen

Torsdag starter elgjakta. Elgjegere som samtidig ønsker muligheten til å delta i kvotejakt på jerv, bjørn og ulv må registrere seg som lisensjeger.

Det hender rett som det er at elgjegere møter på rovdyr i løpet av jakta og da kan det være greit å ha jaktlisensen på plass.
  – Lisensjegere bosatt i Alvdal kan benytte seg av lisensjakt innenfor Alvdal vald, og andre jegere kan i nært samarbeid med disse delta innenfor valdet, sier oppsynsmann Geir Skillebæk.

Jakttider

Lisensjakta på bjørn startet 21. august. For jerv startet lisensjakta 10. september, mens startdatoen for ulv er 1. oktober.
  Og pr. i dag er kvotene ikke fylt, slik at fram til 1. oktober kan jegere med lisensen i orden felle både bjørn og jerv i Alvdal, og etter 1. oktober også ulv.
  – Jeg har ikke hørt om at det er felt noen dyr i lisensjakta i Nord-Østerdal så langt, sier Skillebæk.

Jegerens ansvar

Skillebæk minner om at det er jegernes ansvar å følge med på jakttidene på de ulike artene og når kvotene er fylt.
  Det er mulig å registrere seg slik at en får SMS-varsling om status på lisensjakta på de ulike rovdyrartene. Det gjøres på hjemmesiden til Fylkesmannen i Hedmark.
  Jegere som ønsker å registrere seg som lisensjegere kan gjøre dette på nettsiden til Brønnøysundregistrene.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse