annonse
Fritid
STYRET: Det første styret i Scandinavian Snowmobile Association: Erik Kirkvold (fra venstre),  Knut Furan, leder Kjell Landén og Peter Granåsen. Foto: Privat
STYRET: Det første styret i Scandinavian Snowmobile Association: Erik Kirkvold (fra venstre), Knut Furan, leder Kjell Landén og Peter Granåsen. Foto: Privat
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Sist helg ble det skrevet historie i Östersund da svenske Snøscootereieres Riksorganisasjon (SNOFED) og Norsk Snøscooterklubbenes fellesråd (SKFR) startet et unikt samarbeid og dannet Scandinavian Snowmobile Association.

De to organisasjonene møttes og utvekslet erfaringer, og ble enige om å danne en felles organisasjon. Formålet er å samarbeide og utveksle kunnskap om blant annet etablering, merking og vedlikehold av løyper i de to nabolandene, men også arbeide på internasjonalt nivå mot International Snowmobile Council (ISC).
  Sverige har lenge hatt tillatelse for fritidskjøring med snøscooter. Da Stortinget i år ble enige om å åpne for en ordning med snøscooterkjøring i alle norske kommunene som ønsker det, begynte mange å planlegge løyper.
  – Vi som nå skal etablere nye løyper har mye å lære av svenskene, sier de norske delegatene Erik Kirkvold og Knut Furan etter møtet i Östersund.
  – Nå som regelverket blir mer likt på begge sider av grensen er det veldig naturlig at klubbene samarbeider om hvordan vi kan skape best og tryggest opplevelse for alle som ferdes i fjellet på vinteren.
  Begge organisasjonene ser frem til et fruktbart samarbeid som vil gagne scooterkjørere og snøscooterklubber i Norge og Sverige. Det er også et håp om at vi vil være i stand til å få med Finland etterhvert.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse