annonse
KulturVestfolds største spark finnes sikkert i Sandefjord. Men verdens største spark ruver verken i hvalfangerbyen eller utenfor Norges styggeste bygning.

STØRST: Grimssparken er verdens største spark. Foto: Randi Nørstebø

Glem Tynset. Glem for all del Sandefjord. Verdens største spark ligger i Alvdal, rett utafor Aukrustsenteret, der ble deler av den gravd fram en vårdag i 2009. Driftsleder Monica Søberg bekrefter at doningen utafor stueglasa på Aukrustsenteret er mye større enn Sandefjordsparken. Man har bare ikke sett seg brydd med å grave den opp ennå.

- Som kjent har jo riksantikvaren satt en stopper for utgravingen i Grimshaugen. Sparken den ligger her den, men Alvdal har jo så mye anna flott og derfor har vi ikke styrt så mye med na sparken, forklarer Søberg. Det er jo bare en spark, spøker hun.

Overlegen størrelse

Men at størrelsen er et realt lyskespark til stolte vestfoldinger såvel som tynsetinger er det ingen tvil om:

 - Styret på Grimssparken er 4,5 meter bredt, og det er sju meter ned til meiene. Fra øverst på håndtaket og ned til setet er det 3,6 meter. Så kom ikke her, avslutter Monica Søberg.

Stoppet av Riksantikvaren

Flklypa-land300

AVSPERRET: Hold deg i skinnet, ikke gå innafor gjerdet, anmoder Aukrustsenteret. Foto: Randi Nørstebø

Grimssparken ligger midt i området for det nye Flåklypalandet. Ved graveområdet har Aukrustsenteret satt opp informasjonsskilt med følgende melding til interesserte: Dette området skal Aukrustsenteret trinnvis utvikle til et Flåklypaland som i hovedsak skal inneholde landsby, bilbane, Felgens verksted - og på toppen av haugen Felgens utskytingsrampe for raketter.

Forberedende grunnarbeid er satt i gang, men videre graving er midlertidig stanset etter anmodning fra Riksantikvaren på grunn av et overraskende funn, som av lokal antikvar betegnes som historisk.

Funnet, som har fått navnet Grimssparken, er av slike dimensjoner at det også rent kommunalpolitisk kan få uheldige ringvirkninger.

Henslengt pilgrimsspark

Eksperter mener sparken kan ha blitt brukt under de store pilgrimsvandringene til Nidaros, og gjenslangt her ved Grimshaugen. For å finne ut hvor gammel kan være har en hobbyarkeolog fra Tynset foreslått å telle årringer i treverket. Metoden virker noe tilfeldig og usikker så en C14 datering ved Nasjonallaboratoriet vil bli gjort senere.

All virksomhet vedrørende graving i området er i fortsettelsen pålagt ledelse fra Riksantikvarens kontor. I Riksantikvarens begrunnelse heter det: Det er mangt milla himmel og jord som itte ligg i dagen.

Les mer om Flåklypaland på nettsidene til Aukrustsenterets venner.

Se filmen om Flåklypaland her.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse