annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

FLOTT: Gavemidler og stor dugnadsinnsats har bidratt til flott scene og danseplatt på Langsetra. Foto: Rune Skogheim

Knut Lilleeggen ønsker å sende en takk til alle som har bidratt i forbindelse med oppbygginga av festplassen ved Langsetra på Høstdalen.


– I vår sendte vi i prosjektkomiteen ut et "tiggerbrev" i anledning Høstdalsprosjektet. Det er festplassen ved Langsetra i Høstdalen vi har kalt for Høstdalsprosjektet, med oppbygging av scene, danseplatt, gapahuker og salgsbod. I skrivende stund er anlegget nærmest ferdig, men noen småtterier står igjen til neste sommer, sier Knut Lilleeggen som på denne måten gjennom Alvdal midt i væla ønsker å takke alle som har bidratt.
  – Mesteparten av arbeidet er gjort på dugnad, men materialinnkjøp, maskinarbeide og lignende koster penger. Vi har gjennom ”tiggerbrevet” fått inn en del penger som kommer godt med. Dette utgjør rundt 10% av kostnadene, fortsetter en takknemlig Høstdals-entusiast.
  – Vi vil  med dette få lov til å takke våre givere for det vi har fått, og håper de ved flere anledninger  får nyte mange gode opplevelser i vår felles arena på Høstdalen. Til de som ikke har fått anledning til å yte noe egeninnsats, i form av arbeid eller penger, er det ennå anledning til å gi en skjerv, som kan settes inn på konto nummer: 1822.37.72478 i Sparebanken Hedmark, avslutter Lilleeggen.

 

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse