annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Det er prisverdig at historielaget setter fokus på Barkald skole. Skolen har ei interessant historie og plasseringa sier mye om den tids skoleutbygging.

Skolen ble til i et samvirke mellom det offentlige og private. Ideelt må Barkald skole oppleves og historia formidles der den ligger. Beliggenheten med elva, jernbanen og Glåma som nærmeste naboer krever imidlertid innsats og tilrettelegging.
  Alvdal kommune og Alvdal Museum har, i likhet med resten av Nord-Østerdalen, satses på bevaring av hus og anlegg på sin opprinnelige plass. Av mange er dette oppfattet som en bra bevaringsform. Det er en bevaringsform som gir spesielle utfordringer når det gjelder vedlikehold, tilsyn og ikke minst når det skal være aktiviteter og omvisning. Desentralisert bevaring krever innsats fra frivillige krefter i samspill med  kommunen og Nordøsterdalsmuseet / Hedmark Fylkesmuseum. Nordøsterdalsmuseet har delansvar for over 160 hus, mange av disse er bevart på sin opprinnelige plass.

Viss det er vanskelig å gjennomføre den ideelle løsningen, kan en da tenke seg en annen skjebne for skolen?. Husantunet, et kulturminne i verdensklassen, trenger i alle fall wc, men også aktivitets lokale og lager. Kunne skolen flyttes og settes opp nord for Husantunet?. Ved innkjøringa kan det være plass. Setter en huset på kjeller, får en plass til viktige funksjoner, mens skolehuset kan brukes til museumsundervisning og aktiviteter. Da blir det  lettere å vise fram og ha aktiviteter knyttet til Husantunet.

 

Ivar Thoresen
Per Hvamstad
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse