annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Som dere ser er dette ei typisk grøtdylle, sett samman av stavar med band og gjørler. Antakeleg var den opprinneleg umale med sviornamentikk og malt etter at den vart sett på stas, slik mange gamle gjenstandar vart.

Det mest interessante med dylla finn vi under. Snu ho under opp! Der er det intialar, naturleg nok til to kvinner MOD MHD, samman med NO 69. Det må vel tyde at dette er dylle nummer 69. Dylla er altså laga av ein stor produsent som var bevisst nok til å nummerere
  Så er spørsmålet til lesarar av Midt i væla: Finns det fleire slike dyller med nummer i Alvdal eller andre stader.

Takksam for tilbakemelding
Per Hvamstad

hvamstad2

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse