annonse
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STRØMSØR: Strømsør i Bardu. Foto: Privat

Det høres nokså kjent ut, men det er ikke Øren på Strømmen i Alvdal, men Strømsør i Østerdalen, i Bardu. Ikke så uventet er både stedsnavn og personer fra ”vår” Østerdalen.

Det var Erik Simensen, født på Øren på Strømmen i 1814, som sammen med kona Kirsti og dattera Berit, som i 1839 ryddet og bygde seg garden Strømsør. I bygdeboka for Alvdal er han oppført som født 1814 ”flytte til Bardu og bygde seg gard der”.
  Erik ryddet garden i villmarka, ingen bofaste der før, men området ble brukt av samene som beite på flytting mellom fjellet og kysten. Østerdalen i Bardu er trangere enn vår, Strømsør ligger langt inn, terrenget er bratt, skogvokst og solvendt. Det var ikke uten stort slit og kamp mot vær og vind og udyr, ikke minst bjørn, at det var mulig å skaffe seg et utkomme der. Mange naboer var det heller ikke.

Strømsør2
Innmark ble ryddet og nødvendige hus satt opp. Disse husa står der, som et minne om det slit og arbeid. Nå er garden med innmark og hus fredet og godt vedlikeholdt. Fremst i tunet, når en kommer vandrende fra parkeringsplassen, ligger en stor to-etasjes låve med stall og fjøs, rikelig med høytrev, oppført i tømmer og bindingsverk. Det er brukt grove materialer.
Bolighuset er også i to etasjer, bygd i flere etapper, tømret med sinklaft og upanelt. Stabburet er også tømret og ei matbu er delvis gravd inn i bakken. Dessuten har det vært kornlåve og sommerfjøs

I bygdeboka for Bardu fra 1960, av Eystein Eggen fra Vingelen, ny er under arbeid, er det mer å lese om Strømsør, og om Erik Simensen Øren. Allerede som seksåring kom han nordover, ingen forteller hvorfor og hvordan. Det var jo svært mange som drog, så han må jo ha vært med noen. Han hadde ei tante, Brynhild f 1764, hun var gift med Ola O. Brandvold på Viken i Bardu. Men det var først seinere han kom dit. Først var han gjeter på Nymoen i Målselv, hos en familie fra Tynset. Erik Simensen giftet seg med Kirsti Larsdatter Fåsetbru, fra Tynset, med foreldre fra Dalstrøen og Vangen. Som 10-åring hadde hun begynt som gjeter. Så det var et ektepar som var vant til å arbeide som slo seg ned og ryddet Strømsør. Et arbeid som krevde mye styrke og ufattelig mye slit. Men det ble en godt oppbygd gard de skapte og ei stor etterslekt. Jakt og fiske, Erik en viden kjent bjørnjeger. I den seinere tid har det ikke vært bofaste på Strømsør.

Når vi først er i Bardu, må vi også en tur innom på Bardujord. Dit kom Marit og Ole O. Brandvold og Sigrid og John S. Kalbækken flyttende i 1791. De første innvandrerne fra Nord-Østerdalen til Bardu! Det var for øvrig naboen til Kalbækken, skoginspektør Nicolai Hersleb Ramm, på Ramsmoen, som i 1789 var nordover og kartla ”Barduskovene” og på den måten var med og la grunnen for den store utvandringa til Nord-Norge. Den vesle stua, Eggenstua fra 1791, står der fremdeles. På garden er det for øvrig stor drift og en imponerende driftsbygning er oppført. Jordbruket er aktivt på Bardujord, noe en ikke minst ser i de frodige potetåkrene.  Det minner oss om fjernsynsprogrammet Det norske måltid, der Auma mandel var blant de nominerte, men ble slått ut av Gulløye, levert av Troms potet, Silsand på Senja.

Strømsør3

Strømsør4

Strømsør5

Ivar Thoresen
Per Hvamstad
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts