annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

MER SYNLIG: Aukrustsenteret vil bli mer synlig for de veifarende og søker kommunen om midler til skilt og bannere langs Riksvegene. Foto: Ivar Thoresen?

Aukrustsenteret søker Alvdal kommunes næringsfond om 45.000 kroner i tilskudd til skilting og profilering langs Riksveg 3 og 29.

Aukrustsenteret har søkt Statens vegvesen om å få bytte ut skiltplatene på de to skiltene som står langs Riksveg 3, tre kilometer nord og sør for senteret.

Brune skilt

I tillegg er det søkt om å få sette opp brune skilt – Museum/galleri nord og sør for Alvdal langs Riksveg 3 og langs Riksveg 29 fra Folldal.
  – Dette er skilt som brukes for alle museer, også internasjonalt, og  som tilfredsstiller visse krav. Det stilles blant annet krav om anbefaling fra fylkeskommunal kulturmyndighet, skriver Aukrustsenteret i sin søknad til kommunen.
  En slik anbefaling har de fått fra Hedmark fylke.
  Aukrustsenteret ønsker også å styrke profileringen ved å sette opp åtte bannere på lyktestolper nord og sør for innkjøringen til senteret.

Stor attraksjon

– God skilting og riktig skilting er viktig for å få folk som reiser langs Rv. 3 og Rv. 29 til å stoppe på Aukrustsenteret og i Alvdal. Aukrustsenteret er blant de større attraksjonene på strekningen Oslo-Trondheim, og vi ser at med riktig og tydeligere skilting vil mulighetene for å stoppe mer av gjennomfartstrafikken bli enda bedre. Derfor ønsker vi også å kunne ta i bruk brune skilt med internasjonalt kjent museumssymbol, skriver Aukrustsenterets daglige leder Gunn Hvamstad i søknaden til kommunen.
  – I tillegg vil bannere på nord- og sørsida av innkjørselen til Aukrustsenteret være en god veiviser inn til senteret. Vi vet av tilbakemeldinger at det i dag er mange som kjører forbi fordi de ikke ser hvor Aukrustsenteret er. Med en sommerdøgnstrafikk (juni, juli, august) forbi Alvdal på godt 3000 biler, er potensialet for å kunne stoppe enda  flere enn i dag relativt stort, påpeker Hvamstad.
  Totalkostnaden for hele pakka er satt til 81.000 kroner, og av dette søker Aukrustsenteret Alvdal kommunes næringsfond om en støtte på 45.000 kroner.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse