annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FORNØYD: Rektor Mali Hauen er glad for at Alvdal kulturskole har fått 160.000 kroner i støtte i forbindelse med Kulturløftet II. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kulturskole har fått 160.000 kroner i støtte fra Kulturløftet II til prosjektbasert undervisning i musikk, dans og billedkunst.

Alvdal kulturskole har fått søtte til et nytt prosjekt som altså baserer seg på prosjektbasert undervisning innen korsinstrumenter samt strykeinstrumenter visa samspill i grupper, billedkunst ved egen utfoldelse samt dans for nybegynnere. Dette settes sammen som en pakke og tilbys skolene og skal dekke fagene musikk og formgivning på et helt trinn. Kulturskolen er leverandør av tilbudet og stiller med profesjonell kompetanse.

Tredje trinn

Kultuskolen ser for seg å tilby prosjektet til elevene på 3. trinn i grunnskolen.
  – Kulturskolen vil vise hva et kan bety for skolen å slippe kulturskolen inn i skoletiden, heter det i søknaden.
  Prosjektet kan både være kompetansehevende for for skolens lærere, samtidig som det gir muligheter for kulturskolelærere i deltidsstillinger til å få utvider sine stillinger, samtidig som de gir av sin kunnskap inn i grunnskolen.

Aktive utøvere

Prosjektet legger opp til at elevene skal være aktive utøvere hele veien.
  – Elevene skal kjenne kunst og kultur ved å erfare i møte med instrument, pallett og kropp ved egen utfoldelse, heter det i søknaden Alvdal kulturskole nå har fått innvilget med 160.000 kroner av omsøkt 240.000 kroner.
  Hele prosjektet har et budsjett på 328.000 kroner, med planlagt oppstart høsten 2012.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse