annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FORNØYD: Enhetsleder kultur Henny Oddveig Kveen Brustad er fornøyd med at Alvdal har fått 80.000 kroner til den kulturelle spaserstokken. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal kommune har fått 80.000 kroner i støtte til tre ulike tiltak i forbindelse med den kulturelle spaserstokken, som er kulturtiltak spesielt rettet mot eldre.

Kveen Brustad utarbeidet søknaden sammen med enhetsleder PRO, Gunveig Eide, og det ble totalt søkt kulturdepartementet om 113.200 kroner. Potten til Hedmark var totalt på 1,6 millioner kroner, og av dette fikk Alvdal kommune altså 80.000 kroner.
  – Jeg er veldig glad for at vi fikk tilsagn om såpass mye midler. Dette gjør at vi kan realisere det meste av det vi ønsket å gjøre. Jeg tror det vil gi et spennende og variert kulturelt tilbud for eldre fremover, sier Henny Oddveig Kveen Brustad til Alvdal midt i væla.

Tre ulike tiltak

Alvdal kommune har definert tre ulike tiltak de ønsker å satse på som en del av den kulturelle spasertstokken.
  Det første er forestillingen ”Med ei Flåklype salt – Kjell Aukrust på en måte”, av og med Marianne Krogness og Ivar Nergaard, som fritt har diktet inn sine egne komiske betraktninger inspirert av Aukrusts lune univers. Sammen med musikerne Øystein Tengesdal og Helge Aarstad har de satt sammen en forrykende forestilling med elleville innslag, som er planlagt vist på Aukrustsenteret.
  Tiltak nummer to, ”God´foten – en reise i ord og toner” er tenkt som besøk på eldresenteret gjennom et helt år. Her skal det være viser, dikt og variert musikk som fenger de eldre gjennom bruk av profesjonelle, lokale artister som Anne Nørdsti, Ola Jonsmoen, Erland Horten, FRAK, Trekkspillkara og Guren Hagen.
  Det tredje og siste planlagte tiltaket handler om musikk og musikkterapi ved overlege Audun Myskja, som i mange år har ivret for økt bruk av den ”musiske medisin”. Dette tiltaket er rettet mot beboerne ved helse- og eldreinstitusjonene.


Oppfyller kriteriene

Alvdal kommune fikk gehør for at de foreslåtte tiltakene alle ivaretar ett eller flere av kriteriene for å få støtte til den kulturelle sparestokken.
  Kriteriene er som følger:
  • Profesjonalitet i kunstnerlig/kulturfaglig utøvelse og formidling
  • Utvikling ved samarbeid mellom kommuner og/eller aktører og fagmiljø
innenfor kommunen, og formålstjenelig organisering
  • Forankring ved lokal medfinansiering, i kommunale planer og/eller
organisasjoner.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts