annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SKULPTUR: Uten lauv og vegetasjon er det lettere å se dammen som ga kraft til Sevilla sag og snekkerfabrikk, oppført på restene etter Strøms Hytte fra 1723. Foto: Per Hvamstad

Når nyttårsforsettene skal gjennomføres, er det fint med ei vandring i kulturstien langs Sivilla. Lite snø og is på elva gjør det lett å ta seg fram. Uten lauv og vegetasjon er det dessuten lettere å oppdage de mange spora etter virksomhet langs elva. En fin start på vandringa er fra Basheim.

Sivilla har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av Strømmen. Med reisingen av Strøms hytte vokste det fram et lite bergverkssamfunn som over tid har endra seg til et jordbrukssamfunn. Strøms Hytte ble satt i drift i 1723.
  En vandring langs Sivilla er et møte med fortiden der en møter synlige minner. Det er ikke mange grender og småelver som har en så spennende og innholdsrik historie.
  Historien er viktig del av Strømmens identitet og gir viktig kunnskap og inspirasjon til nye tiltak. Derfor er kulturstien – som ble offisielt åpnet sist sommer – en naturlig del av Småsamfunnsprosjektet ved Strømmen.
  Kulturstien går fra der Sivilla renner ut i Glomma ved Riksveg 3 og et par kilometer over jordene og gjennom skogen oppover.
  Det vil kanskje overraske mange at den turen vil røpe at Strømmen har en historie som et gammelt industrisamfunn. Langs Sivillia har det vært både kraftverk, smeltehytte, garveri, ullvarefabrikk og sagbruk fra gammelt av. Dette dokumenteres godt gjennom informasjonstavler langs kulturstien.
 
Les mer detaljert informasjon om kulturstien og det du kan se på veien.

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse