annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STØTTESPILLER: Randi Langøigjelten fra Hedmark fylkeskommune orienterte om ulike støtteordninger. Foto: Henny Oddveig Kveen Brustad

TTRAFO – Teater i Fjellregionen i samarbeid med Alvdal kommune inviterte til nettverkssamling for teateraktører 30. januar. De 15 påmeldte deltakerne fikk høre Randi Langøigjelten fra Hedmark fylkeskommune fortelle om ulike støtteordninger som fylkeskommunen har, og hun fortalte at fylkeskommunen ønsket å være en støttespiller for utviklingen av teater i fjellregionen.

Concerten Ensemblet var representert ved Eli Riset og hun fortalte om «Askepott – en barneopera» som skal settes opp på Tynset i mars. Hun fortalte om godt og profesjonelt samarbeid med operaen i Oslo, og at vi er heldige i fjellregionen som har kompetanse til å gjennomføre dette prosjektet. Lokale skuespillere fra hele regionen er med i oppsetningen, og det blir spennende å se den.
 
Betine Fiskaa Johannesen, leder for TTRAFO, fortalte om kortspillfestivalen som TTRAFO sammen med sine samarbeidskommuner skal arrangere i 2014. Dette er en taterfestival for teaterforestillinger på under 10 minutter, og målgruppen er barn, ungdom og voksne. Gjennom festivalen ønsker TTRAFO blant annet å øke scenekunstaktiviteten - og tilbudeti Nord – østerdalen, forene amatører og profesjonelle innen scenekunsten, og være med og synliggjøre regionen vår som kulturregion.
 
Samlingen ble avsluttet med at ordet var fritt, før det var åpen forestilling med «Fett» for de som ønsket det.

teater2
ASKEPOTT: Eli Riset fra Concerten Ensemblet fortalte om forestillingen «Askepott – en barneopera». Foto: Henny Oddveig Kveen Brustad

Ivar Thoresen
Redaksjonen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse