annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SANG SEG VIDERE: Med sin egenkomponerte sang «I am safe without You» sang Victoria Korban seg videre fra den lokale mønstringen i UKM i hega. Foto: Randi Nørstebø.

Som i fjor gikk både Victoria Korban og Jon Olav Bråten Grimsgård fra Alvdal videre til fylkesfinalen i Ungdommens kulturmønstring (UKM).

Den lokale UKM-mønstringen for Alvdal og Tynset ble arrangert i Tynset kulturhus lørdag kveld. Med 28 ulike innslag og til sammen 77 ungdommer involvert, enten på scene, med film eller utstilling var det en imponerende mønstring av kreative ungdommer i aksjon.
  Og nok en gang falt juryen for de unge alvdølene Victoria Korban og Jon Olav Bråten Grimsgård.
  Korban fremførste sin egenkomponerte sang «I am safe without You», mens Bråten Grimsgård sang «Majesty». Begge gikk videre til fylkesmønstringen for Hedmark.

Fylkesmønstringen arrangeres i Eidskog 12. – 14. april.

BraatenGrimsgaard
VIDERE IGJEN: Som i fjor går Jon Olav Bråten Grimsgård videre til fylkesfinalen i UKM. Foto: Ivar Thoresen

FAKTA?
UKM

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er en mønstring der hovedmålet er å vise bredden i ungdomskulturen, og det er nesten ingen grenser for hva man kan stille opp med hvis du er ungdom mellom 10 og 20 år. UKM er ingen talentkonkurranse, originalitet, humor og kreativitet er like viktig som kvalitet.
  Ungdommene som deltar maler bilder, lager smykker, spiller i band, danser reinlender, lager grafitti, spiller trompet, synger, tegner, danser hip-hop, lager film, designer websider, spiller fløyte, skater, trikser med fotball eller designer klær.
  UKM er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom mellom 10-20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen
  UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse