annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SUKSESS: Livestock er blitt en suksess som også Alvdal kommune vil støtte. Her fra fjorårets festival og konserten med TNT. Foto: Oda Rønning

Alvdal kommune støtter Livestock 2013 med 50.000 kroner. Det vedtok et enstemmig formannskap torsdag.

Livestock søkte opprinnelig om 80.000 kroner i kommunal støtte til sommerens festival, samt støtte på inntil 10% av av totale utgifter for avvikling av årlige arrangement til og med sommeren 2016. I tillegg ble det søkt om en underskuddsgaranti på inntil 10% av totale utgifter i samme periode.
  Formannskapet imøtekom altså delvis søknaden ved å bevilge 50.000 kroner i støtte til årets Livestock. Dette er samme sum som kommunen støttet Livestock med i 2012.

Kjempetiltak

– Livestock er et kjempetiltak og det er helt fantastisk at vi har ungdommer som har initiativ og ressurser til å gjennomføre et slikt arrangement, sa ordfører Svein Borkhus (Ap) og berømmet dialogen arrangørene har hatt med kommunen.
  – Dette er et arrangement som vekker oppmerksomhet langt utenfor Alvdals grenser, sa ordføreren.

Av og for ungdom

I rådmannens saksframstilling begrunnes støtten slik:
– Det omsøkte beløp er høyere enn hva kommunen har gitt i tilskudd til andre arrangementer i kommunen, det være seg Mandelpotetfestivalen, Midtsommerdager og lignende. Dette arrangementet stiller seg imidlertid i en særstilling da det er initiert av ungdom og rettet mot ungdom. Rådmannen vil påpeke at det er viktig for Livestock å vurdere hvor stor festivalen kan bli, før risikoen for store underskudd ved for eksempel dårlig vær eller mindre publikumsoppslutning blir større enn sjansen for at det går bra.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse