annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GLADSAK: – At det endelig blir kino i Alvdal igjen er i utgangspunktet en gladsak, sa Per Hvamstad (Sp), før han gikk til angrep på formannskapets flertallsvedtak som han mente ville medføre nye utredninger og nye utsettelser. Foto: Ivar Thoresen

Etter at kommunestyret sa ja torsdag kveld, kan det allerede til sommeren være klart for kino igjen i Alvdal – med nytt digitalt utstyr på plass i Flåklypasalen i Aukrustsenteret.

Men det måtte både gruppemøter og noen kompromisser til før kommunestyret landet på et flertallsvedtak som ga grønt lys for digitalisering av den kommunale kinoen i Aukrustsenteret.

Angrep formannskapet

Per Hvamstad (Sp) gikk hardt ut mot flertallsvedtaket i formannskapet, der punktene i rådmannens innstilling om å ansette kinomaskinist i 40% stilling 10 måneder i året og om at det skal være to ukentlige kinoforestillinger 10 måneder i året, etter forslag fra Live Stokstad (V) ble strøket. I tillegg vedtok formannskapet med fem mot to stemmer å henstille til Aukrustsenteret og kommunen å utforme en helhetsstrategi for å få høye besøkstall på kino og økte besøkstall ved Aukrustsenteret.
  – Jeg synes dette vedtaket uklart og at det må innebære en ny utsettelse. Ønsker kommunestyret virkelig det?, spurte Hvamstad og la til:
  – Hvis formannskapet mente saken ikke var skikkelig utredet burde de i stedet sendt den tilbake til administrasjonen, sa han og ba om en forklaring på hvor mye detaljer som må ligge på bordet før det kan settes i gang kinodrift igjen.
  Hvamstad foreslo deretter at kommunestyret burde gå for rådmannens opprinnelige innstilling.

Trivsel

– Ja, formannskapets vedtak kan medføre en forsinkelse. Jeg har også lyst på kino, men hvis en forsinkelse er det som må til for at det skal bli bra, så må vi ta det, svarte Live Stokstad (V).
  Etter gruppemøter foreslo hun å ta inn igjen punktet om å ansette kinomedarbeider i 40% stilling, men stod på å ta ut punktet om at det skal være to visninger i uka ti måneder i året, samtidig som henstillingen til Aukrustsenteret og administrasjonen om å utforme en helhetsstrategi for å øke besøket både på kino ved Aukrustsenteret ble stående.
  Det siste punktet falt under avstemningen med 7 mot 10 stemmer. Resten ble vedtatt i tråd med rådmannens innstilling, og det betyr at det kan være kinodrift igjen i Alvdal allerede fra i sommer.
  – Dette er ikke bare en gladsak, det er en trivselssak. Jeg synes i motsetning til Stokstad ikke at rådmannens innstilling er uklar. Jeg mener den er meget klar, og jeg støtter Hvamstad og mener det er viktig at vi kommer i gang, sa Johnny Hagen (Ap).

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse