annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 SANG FOR BESTEFAR: Anne Nørdsti var på Solsida og sang for blant andre bestefar Olav som et av arrangementene Alvdal kommune har fått finansiert gjennom Den Kulturelle Spaserstokken i 2013. Neste år blir det flere arrangement. Foto: Privat

Alvdal kommune har fått 50.000 kroner i støtte til kulturtiltak for eldre i 2014, gjennom Den Kulturelle Spaserstokken.

Midlene er et statstilskudd bevilget av kulturdepartementet og Alvdal kommune fikk for inneværende år 80.000 kroner i støtte til tre ulike tiltak i forbindelse med Den Kulturelle Spaserstokken.

Musikk, Aukrust og terapi

Ett av dem var ”God´foten – en reise i ord og toner” – der profesjonelle artister som Ola Jonsmoen, Erland Horten, FRAK, Trekkspillkara, Guren Hagen og Anne Nørdsti har hatt opptredener på Solsida.
  Et annet tiltak var forestillingen ”Med ei Flåklype salt – Kjell Aukrust på en måte”, av og med Marianne Krogness og Ivar Nergaard, som fritt har diktet inn sine egne komiske betraktninger inspirert av Aukrusts lune univers. Sammen med musikerne Øystein Tengesdal og Helge Aarstad har de satt sammen en forrykende forestilling med elleville innslag, som ble vist på Aukrustsenteret.
  Det tredje og siste planlagte tiltaket handlet om musikk og musikkterapi ved overlege Audun Myskja, som i mange år har ivret for økt bruk av den ”musiske medisin”. Dette tiltaket er rettet mot beboerne ved helse- og eldreinstitusjonene.

Nye tiltak

For kommende år er altså potten kommunen har til rådighet på 50.000 kroner.  Søknaden var på totalt 130.000 kroner og omfatter for 2014 også tre konkrete tiltak.
  Det første handler om musikk i livet – energi og glede til demente, et opplegg i regi av musikkpedagogen Ingrid Sløgedal, som bruker en rekke teknikker for å aktivisere eller dempe mennesker med demens.
  Det andre tiltaket har fått navnet «Musikk, lyrikk og fryd - kulturelle opplevelser gjennom året» og er tenkt som besøk på Solsida gjennom et helt år. Artistene som vi ønsker å benytte oss av er profesjonelle og lokale artister slik som blant annet Ola Jonsmoen, Ingrid Vollan, Erland Horten og Bente Kvile Buflod.
  Tiltak nummer tre er «Sus i serken», en konsert med Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen.
  – I og med at vi ikke fikk riktig så mye som vi søkte om må vi gjøre et utvalg blant tiltakene, sier enhetsleder kultur Henny Oddveig Kveen Brustad. Hun er godt fornøyd med effekten av årets tiltak.
  – Jeg synes det har vært mange fine tiltak gjennom Spaserstokken i 2013 og håper at også tilbudet i 2014 vil være av god kvalitet og fenge målgruppen.

Profesjonell kunst og kultur

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:
• Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
• Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
• Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Henny
GLAD FOR STØTTE: Enhetsleder kultur, Henny Oddveig Kveen Brustad, er glad for at kommunen også får støtte til kulturtiltak for eldre gjennom Den Kulturelle Spaserstokken. Foto: Ivar Thoresen

AMIVAbonnentStorAnn1013

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse