annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 ØKER: Alvdal skolekor er blant søkerne på Alvdal kommunes kulturmidler for 2013. Foto: Emma Skovro Thoresen

Alvdal kommune skal dele ut 70.000 kroner i kulturmidler for 2013. Ved søknadsfristens utløp hadde det kommet inn sju søknader om totalt nær 160.000 kroner i støtte.

Søknadsfristen på de 70.000 kronene Alvdal kommune i 2013 har avsatt som støtte til kulturtiltak for barn og unge i bygda gikk ut 21. oktober og enhetsleder kultur Henny Oddveig Kveen Brustad kan melde om at sju søkere har meldt inn prosjekter de ønsker støtte til.
  Det er:
  • Ingrid Vollan. Søker om 15.000 kroner i støtte til å holde teaterkurs for aldersgruppa 10-15 år i skoleferien.
  • Alvdal skolekor. Søker om 18.100 kroner i underskuddstøtte.
  • Moan Vel. Søker om 11.000 kroner til vedlikehold av friluftsområde og fotballplass på Moan.
  • Alvdal speidergruppe. Søker om inntil 54.804 kroner i støtte til kjøp av nødvendig fellesutstyr.
  • Alvdal friskliv. Søker om 10 000 kroner til et prosjekt for å få inaktive ungdommer og ungdommer med fysiske og psykiske plager i aktivitet.
  • Alvdal IL. Søker om 30.000 kroner i støtte til svømmekurs for barn.
  • Alvdal IL. Søker om 20.000 kroner i støttet til minihåndballmål.
 
Det vil bli gitt støtte til inntil seks tiltak som vurderes som gode og realistiske. Enhetsleder kultur vil behandle søknadene innen 1. desember.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse