annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

HENGER HØYT: Erik Ringnes (V) har foreslått Gunn og Per Hvamstad til Hedmark fylkes kulturpris for 2014 og er glad for at Venstre fikk flertall i fylkestinget for en reorganisering av prisen og statuttene. Foto: Hedmark Venstre

Venstres gruppeleder i fylkestinget, Erik Ringnes, har foreslått Gunn og Per Hvamstad som kandidater til Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014 og er glad for at det ble flertall i fylkestinget for en reorganisering av prisen og statuttene.

– Hedmark Venstre er opptatt av at fylkeskulturprisen skal henge høyt. Derfor tok vi i 2013 initiativ i fylkestinget til en reorganisering av prisen med tilhørende statutter. Heldigvis fikk Venstres forslag tilslutning i fylkestinget.  Når Venstre nå foreslår Gunn og Per Hvamstad som gode kandidater til å motta prisen for 2014 er det for å understreke og synliggjøre  hvilke kvaliteter og hvilket nivå vi mener mottakere fylkeskulturprisen bør ha, og det uavhengig av hvilken retning og uttrykk kulturengasjementet har, sier Venstres fylkesleder Erik Ringnes til Alvdal midt i væla.

Bredere jury og større åpenhet

Hedmark Venstre har med glede registrert at forslaget på priskandidater er godt mottatt, noe blant annet alle Facbook-kommentarene viser. Venstre har også tidligere vurdert å foreslå Gunn og Per Hvamstad som prismottakere, men valgte å vente til statuttene for prisen ble endret og håper at to så sentrale kulturarbeidere gjennom mange år skal bli årets prisvinnere.
  Endringene i statuttene innebærer i korthet ut på at kulturprisen er gitt større legitimitet ved at juryen nå blir bredere sammensatt. I tillegg legges det opp til en helt annen åpenhet rundt nominasjon og utvelgelse.
  – Tidligere var det hemmelig hvem som var nominert, sier Ringnes, men påpeker samtidig:
  – I forbindelse med at statuttene nå er endret og prosessen rundt tildelingen er blitt mer åpen, er det viktig å understreke at alle tidligere prisvinnere har fått prisen etter å ha blitt vurdert opp mot andre kandidater og er funnet verdige. De har all grunn til å være stolte over å ha fått den anerkjennelsen Hedmark fylke ønsker å uttrykke med prisen.

Spent

  – Vi i Venstre ser med spenning fram mot kåringen av årets vinner av Hedmark fylkes kulturpris på 100.000.- kroner. Og helt til slutt vil vi korrigere enkeltheter knyttet til "våre" kandidater. For eksempeø vil ikke Gunn Hvamstad  "skryte på seg" at hun er agronom. Riktignok har hun landbruksutdanning og vært mjølkeprodusent i mange år, men er ikke agronom. Og datteren Maren Ingeborg er ikke forlagsredaktør i Det Norske Samlaget, men markedskoordinator. ? 
  – Jeg tviler på at disse unøyaktighetene fra vår side har vesentlig innvirkning på juryens  vurderinger, avslutter Ringnes.

GunnOgPer
FORESLÅTT: Gunn og Per Hvamstad er foreslått som kandidater til Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014. Foto: Ole Sylte Heggset

 

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse