annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 FIKK STIPEND: Halvor Riset Granrud søkte, ble nominert og fikk i 2012 tildelt Drømmestipendet pålydende kr. 10.000,-. Stipendet gikk til jobben med å realisere drømmen om å skrive en egen musikal. Foto: Ivar Thoresen.

På ny skal 100 ungdommer landet over få et Drømmestipend på 10.000 kroner til realisering av sin kultur-drøm. Eneste alvdøl som har fått stipendet så langt er Halvor Riset Granrud, som fikk Drømmestipend i 2012. Årets søknadsfrist er 21. februar.

Har du en drøm eller kjenner du noen som bærer på en drøm innen musikk, dans, skapende skriving, teater, visuell kunst eller et annet uttrykk?
  Skriv i så fall ned litt om drømmen og send søknaden på e-post til kulturskolerektor Mali Hauen innen 21. februar.
  Kandidater til Drømmestipendet må være født i 1994 eller senere.

Samarbeidsprosjekt

Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen er målet synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. ?  – Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer, heter det i invitasjonen som kulturskolen har lagt ut på Alvdal kommunes hjemmeside.
  Så langt er altså Halvor Riset Granrud den eneste alvdølen som er tildelt Drømmestipendet.

Utdeling i juni

I mars skal juryen samles for å gjøre sitt arbeid og velge ut hundre unge kulturutøvere som onsdag 4. juni skal tildeles hvert sitt drømmestipend, pålydende 10.000 kroner.
  Før den tid blir det også en rekke ”… og de nominerte er …”-arrangement rundt om i landet.
  Hver kommune kan nominere inntil seks kandidater hver, men ikke mer enn én i hver av kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet.
  Les mer om Drømmestipendet.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse