annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 MØT OPP: May Kristin Holøyen og Harald Grue i Alvdal Musikkråd oppfordrer alle til å komme på åpent møte om teater-, sang- og musikklivets rombehov i et framtidig flerbrukshus. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal Musikkråd inviterer til åpent møte på Frivilligsentralen torsdag 3. april for å diskutere det frivillige teater-, sang- og musikklivets rombehov i et framtidig flerbrukshus.

– Det er viktig at vi kommer på banen i den fasen planene er i nå, og synliggjør det behovet som finnes innenfor teater, sang og musikk, sier leder May Kristin Holøyen i Alvdal Musikkråd.

Så mange som mulig

Musikkrådet har sendt invitasjon til det åpne møtet til sine medlemmer og det organiserte musikklivet i bygda – kor, korps og andre innen musikk og teater, samt kulturskolen.
  – Det er viktig å understreke at dette er et åpent møte. Alle er ikke medlemmer i Musikkrådet, men møtet er åpent for alle, og vi ønsker også at andre – både organiserte og uorganiserte aktiviteter – innen kulturen møter opp og tilkjennegir sine ønsker og behov, sier Harald Grue.
  Hensikten med møtet er å skaffe en best mulig totaloversikt over hva det frivillige kulturlivet kan ønske seg i et framtidig kulturhus, og det som kommer fram på møtet vil være med og danne grunnlaget for en høringsuttalelse når prosjektet kommer så langt.

På tide med flerbrukshus

– Vi ønsker oss i hvert fall en skikkelig sal, med plass til minst 200 personer, i tillegg til gode øvingsrom, fortsetter May Kristin Holøyen og legger til at Musikkrådet ser for seg et hus som også kulturskolen og skolene kan dra nytte av.
  – Et godt flerbrukshus kan trekke flere arrangementer til bygda, og tida er virkelig inne for Alvdal for å få til dette nå.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse