annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 STASELIG: Borgfrid Nørdsti og Berit Margrethe Kjølhaug med to av folkedraktene som skal vises fram, i tidsriktige omgivelser på Husantunet. Foto: Ivar Thoresen

Med bakgrunn i Johan F.L. Dreier sin tegninger og beskrivelser fra en tur i Nord-Østerdal på slutten av 1700-tallet sammen med to italienere, har Helga Reidun Bergebakken Nesset gått i bresjen for å rekonstruere åtte gamle folkedrakter fra regionen. 13. september vises de fram på Aukrustsenteret.

Det er Alvdal husflidslag og Norsk folkedraktforum som i samarbeid står bak arrangementet på Aukrustsenteret denne lørdagen.
  ”Kledd som ei Eidsvollmann og hans kvinner – om kledrakt i Nord-Østerdalen rundt 1814” er tittelen på arrangementet dere åtte folkedrakter fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet skal vises frem.

Fire par

– Det er «Et par fra Folldalen, en Tyldaling med sin Pige, en Tolging med sin Pige og en Gammel Vingelsmand med sin Kone», forteller Bergebakken Nesset med henvisning til Dreiers tegninger, som har vært grunnlaget for det svært omfattende rekonstruksjonsarbeidet hun har vært drivkraften for.  
  – Dreier kom hit i 1799 sammen med to italienere. De skrev en detaljert dagbok om hvordan de opplevde bygdene, og sammen med Johan F.L. Dreiers tegninger har vi med det utgangspunktet prøvd å gjenskape disse draktene.

Vanskelige kår

Arrangementet på Aukrustsenteret starter med at Per Hvamstad vil gi en innføring i de lokale levekåra i tida rundt 1814.
  – Han vil fortelle om hvordan folk levde på den tida og i åra før, som var preget av nød, forteller Bergebakken Nesset.

Mye jobb

Mange har vært involvert og lagt ned mye tid i arbeidet med å rekonstruere de gamle folkedraktene under Helga Reiduns ledelse.
  Hun har studert de gamle tegningene inngående, lest og ikke minst stått ansvarlig for flotte rekonstrueringer som alle som ønsker det nå får anledning til å se nærmere på når Husflidslaget og lokalgruppa i Norsk folkedraktforum inviterer til storstilt markering av både husflidsdagen og grunnlovsjubileet på Aukrustsenteret lørdag 13. september.
  – Det har vært en stor jobb, forteller Helga Reidun Bergebakken Nesset.

Bunad2
VELKOMMEN: Helga Reidun Bergebakken Nesset og Kirstine Prestmoen Tallerås fra lokalgruppa i Norsk folkedraktforum og Toril Sølna fra Alvdal husflidslag ønsker velkommen til Aukrustsenteret lørdag 13. september der blant andre Borgfrid Nørdsti og Berit Margrethe Kjølhaug vil vise fram rekonstruerte folkedrakter fra regionen fra rundt 1814. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse