annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 AMBISIØSE PLANER: Lovise Hyttes Partisipantskap – her ved Berit Margrete Kjølhaug (fra venstre), Hans Bakke, Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng og Olav Lilleeggen, som  spilte og fortalte om planene om et historisk spel med utgangspunkt i smeltehytta Lovise hytte og gruvedrifta på Plassen for kommunestyret nylig. Foto: Ivar Thoresen

Interessegruppa Lovise Hyttes Partisipantskap presenterte nylig planene om et historisk spel med utgangspunkt i smeltehytta Lovise hytte og gruvedrifta på Plassen for kommunestyret. Nå søker de kommunen om økonomisk støtte til spelet «Smelta».

Det er ambisiøse og gjennomarbeidede planer som følger søknaden om økonomisk støtte til «Smelta» - et formidlingsprosjekt om kobberverksindustrien i Alvdal. Spelet skal etter  planen ha premiere sommeren 2015.
  Rolf Norsen er engasjert som profesjonell overordnet på manus, regi og instruksjon.

Trenger kommunal velvilje

– Vi har også profesjonell utforming av kostymer: Helga Reidun B. Nesset og Birgitte Norsen. På markedsføringsmateriell engasjerer vi profesjonell og grafisk designer Karianne Sollid. Sceneteknisk blir det benyttet fagkyndig hjelp. På musikkdelen blir det også benyttet profesjonelle. Skuespillere blir en blanding av semiprofesjonelle og amatører, deriblant barn og ungdom fra Alvdal. Lovise Hytte Partisipantskap er produsent og prosjekteier, skriver de i søknaden til kommunen.
  – For å kunne søke støtte fra blant annet Kulturrådet og generell kulturstøtte fra Hedmark fylkeskommune trenger vi velvilje og støtte fra Alvdal kommune, skriver Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng videre på vegne av Partisipantskapet. De søker derfor kommunen om økonomisk bidrag eller en underskuddsgaranti.

Stort prosjekt

– Historien rundt bergverka i Fjellregionen er velkjent både på Røros og i Folldal, mens historien om den nest største smeltehytta i regionen er i ferd med å bli glemt. Lovise Hytte på Plassen i Alvdal hadde egen cirkumferens og var administrasjonssentrum for Fredriks Gaves Kobberverk, senere Folldal Verk. Etter en viss aktivitet sent på 90-tallet, er Lovise Hytte i dag et glemt kulturminne som forfaller, heter det i prosjektbeskrivelsen som ligger ved søknaden til Alvdal kommune.
   – Ved å lage en teaterforestilling som belyser noe av historien, gjennom musikk og fortelling, vil en gjøre et større publikum oppmerksom på denne interessante delen av bygda og regionen, heter det.  
  Forestillingen skal etter planen fremføres i juni 2015, men Partisipantskapet ser for seg at formidlingen av kulturminnet Lovise Hytte skal fortsette etter det. Kulturarven skal ivaretas gjennom jevnlig aktivitet av kunstnerisk og historisk faglig art.
  Totalbudsjettet for spelet er på rundt en halv million kroner.

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse