annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 POPULÆRT: Dans er en populær aktivitet i kulturskolen. Her fra onsdagens opptreden på Steigen skole. Foto: Ivar Thoresen

Tre skoler, to barnehager og administrasjonen på kommunehuset fikk i løpet av noen hektiske formiddagstimer onsdag besøk av kulturskolens elever på dagsturné bygda rundt med minikonserter for å vise fram bredden i sin aktivitet.

Lærere og elever satte seg på bussen tidlig onsdag morgen og dro på sin årlige barneturné med seks 20 minutters konserter rundt i bygda i løpet av fem timer.
  – Sammen med myldredagen vi har på våren er denne høstturneen en viktig rekrutteringsarena som gir en god smakebit på bredden i kulturskolens tilbud, sier kulturskolerektor Magnus Mulligan.

Satser stort

– Kulturskolen er inne i en omstillingsprosess hvor vi satser stort på utadrettet virksomhet. Med flere konserter og forestillinger, nye nettsider, ny informasjonsfolder, nytt søknadsskjema og nye fagtilbud satser vi på at kulturskolen skal nå flere barn og unge rundt i kommunen, fortsetter Mulligan.
  – Vi ønsker at det er lav terskel inn i skolen, og høy kvalitet på tilbudene når du først er inne, sier han.
  – Vi må ha et godt tilbud, siden vi tar betalt, understreker han, og uttrykker stor tilfredshet over både bredden i det som tilbys av aktiviteter og kvaliteten på lærerne.

Flere nye tilbud

I høst startet kulturskolen et nytt tilbud innen teater, med 11 deltakere – seks stykker i aldersgruppa 14 år og eldre, fem i gruppa 10-13 år. Det er lærer Heidi Hagesveen Hagen godt fornøyd med.
  – Det er en bra start, men vi har selvsagt plass til enda flere, sier hun.
  Fra nyttår kommer det også et nytt tilbud for de som vil spille i band, og Magnus Mulligan røper i tillegg planer om et tilbud i musikkteori i løpet av 2015.

Kulturskole2
NYTT TILBUD: Teatergruppa er den ferskeste tilveksten til kulturskoletilbudet i Alvdal. De var med på onsdagens turné med minikonserter på skoler og i barnehager i bygda. Foto: Ivar Thoresen

Kulturskole3
GITAR: Ylva Strypet Halvorsen slapp seg løs med gitaren. Foto: Ivar Thoresen

Kulturskole4
UNGE FELESPILLERE: Mari Murud Tellebon og Marianne Kjernmoen viste litt av hva de har lært seg av felespill på kulturskolen. Foto: Ivar Thoresen

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse