annonse
Kultur

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 AMBISIØSE PLANER: Lovise Hyttes Partisipantskap – her ved Berit Margrete Kjølhaug (fra venstre), Hans Bakke, Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng og Olav Lilleeggen, som  spilte og fortalte om planene om et historisk spel med utgangspunkt i smeltehytta Lovise hytte og gruvedrifta på Plassen for kommunestyret nylig. Foto: Ivar Thoresen

Interessegruppa Lovise Hyttes Partisipantskap og deres planer om det historiske spelet «Smelta», med utgangspunkt i smeltehytta Lovise hytte og gruvedrifta på Plassen, får bevilget dekning av et eventuelt underskudd med inntil 30 000 kroner.

Det gikk et enstemmig formannskap inn for torsdag.
  Det var ambisiøse og gjennomarbeidede planer som fulgte søknaden om økonomisk støtte til «Smelta» - et formidlingsprosjekt om kobberverksindustrien i Alvdal. Spelet skal etter  planen ha premiere sommeren 2015, og formannskapet uttrykte glede over initiativet.
  – For å kunne søke støtte fra blant annet Kulturrådet og generell kulturstøtte fra Hedmark fylkeskommune trenger vi velvilje og støtte fra Alvdal kommune, skrev Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng på vegne av Partisipantskapet i søknaden om økonomisk bidrag eller underskuddsgaranti, til kommunen.
  Totalbudsjettet for spelet er på rundt en halv million kroner.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse