annonse
Kultur
STOR JOBB: Etnolog Per Hvamstad er i gang med en omfattende jobb som skal resultere i en felles kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner. Planen skal være ferdig høsten 2016. Foto: Ivar Thoresen
STOR JOBB: Etnolog Per Hvamstad er i gang med en omfattende jobb som skal resultere i en felles kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner. Planen skal være ferdig høsten 2016. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

Etnolog Per Hvamstad og arkeolog Thea Sørensen er nå godt i gang med arbeidet som høsten 2016 skal resultere i en felles kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset kommuner.

– Vi har begynt med en rekke lokale møter, for å få tips og ideer. Det er viktig å få så god oversikt som mulig, som grunnlag for prioritering og tiltak, forteller Per Hvamstad.
  Han og Sørenesen har allerede hatt møter med lokale ressurspersoner og organisasjoner, og det planlegges en ny møteserie til høsten.
  – Vi ser fram til innspill om viktige, aktuelle kulturminner og tiltak. Vi ønsker at alle som har noe å komme med, tar kontakt med oss, fortsetter Hvamstad.

Vedtas høsten 2016

Thea Sørensen har det overordnede ansvaret og faglig ansvar for arkeologien mens Per Hvamstad skal jobbe med nyere kulturhistorie – i praksis tida fra 1600 og framover – i planarbeidet.
  Arbeidet ledes av ei arbeidsgruppe med kommunale fagpersoner og lokale representanter og planen skal opp til sluttbehandling høsten 2016.

Registrering

– Det er viktig å komme i gang med det praktiske arbeidet så fort som mulig, slik at sommeren og høsten kan brukes til å skaffe seg oversikt over bygdenes kulturminner, og eventuelt supplere registreringer, mens 2016 brukes til å skrive planen, avklare tiltak og prioriteringer, sier Hvamstad.
  – Mye er registrert og kjent, det gjelder å samle sammen denne dokumentasjonen. Det er ikke lagt opp til omfattende nyregistrering, men bevaringer i felten blir nødvendig, forteller han videre og minner om at det blir folkemøter om planarbeidet senere.

Omfattende

Hvamstad peker videre på at kulturminner et omfattende begrep, spor etter menneskelig aktivitet, gjennom flere tusen år.
  – Vi må altså skaffe oss en viss oversikt. Denne oversikten skal så være grunnlag for utvalg og prioriteringer.
  – Vi skal ha fokus på fysiske kulturminner, hus og anlegg, men også ha litt oppmerksomhet på immaterielle kulturminner, handlingsbåren kunnskap og ferdigheter lært gjennom bruk innen for eksempel musikk, dans, håndverk, husflid og mat, påpeker Hvamstad.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse