annonse
Kultur
HEDRET: May Kristin Holøien gratulerer Tora Trønnes Lilleeggen med stipend fra Gunnar Løkkens Minnefond. prisen ble delt ut i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Foto: Ivar Thoresen
HEDRET: May Kristin Holøien gratulerer Tora Trønnes Lilleeggen med stipend fra Gunnar Løkkens Minnefond. prisen ble delt ut i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

1. desember er søknadsfristen for musikkglade barn og unge i Alvdal til å søke om musikkstipend fra Gunnar Løkkens Minnefond for  2015.

Gunnar Løkkens Minnefond ble opprettet i 1995 i samarbeid mellom Alvdal Musikkråd og Alvdal Kulturskole, og Alvdals innbyggere har gjort en stor innsats ved å gi midler til fondet. I 2002 var fondet vokst til over grunnkapitalen, som er satt til kr 100.000,- og de første stipendene ble delt ut. Fondet er nå av en slik størrelse at det kan deles ut årlig!

Inspirasjon og videreutvikling

– Formålet med stipendet er å oppmuntre barn og unge i Alvdal til å videreutvikle seg innen musikk, forteller Olav Kjernmoen i Alvdal Musikkråd.
  – Musikkstipendet tildeles barn og ungdom i Alvdal som har vist stor interesse og musikalsk utvikling, og som søker videreutvikling på sitt område innen musikken, fortsetter han og legger til at tildelingen foretas av et enstemmig styre etter innstilling fra musikkrådets styre og kulturskolens lærerråd.
  Kjernmoen oppfordrer barn og ungdom i Alvdal som gløder for musikken om å søke.
  – Skriv gjerne litt om din bakgrunn, interesser og ambisjoner når det gjelder musikk, sier han.

Frist 1. desember

Søknaden må for øvrig inneholde opplysninger om hva søkeren vil bruke midlene til, for eksempel instrumentkjøp, forskjellige kurs, undervisning ut over det lokale tilbudet eller ande ting.
  – Vi håper at stipendet kan bidra til å motivere barn og ungdom til å videreutvikle sine musikalske evner og ferdigheter, understreker Olav Kjernmoen.
  Søknad om stipend sendes på e-post innen 1. desember 2015 til: Kulturskolerektor Berit Konstad Graftås: berit.graftas@alvdal.kommune.no eller Alvdal Musikkråd v/Olav Kjernmoen:  olakjern@fjellnett.no

 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse