annonse
Lag og foreninger– Vi er svært forskjellige og har stor spennvidde både i alder, kunnskap og teknisk utstyr, men vi deler interessen for fotografiet, forteller leder i Alvdal fotoklubb, Øistein Brennodden.

Alvdal fotoklubb ble første gang eksponert i november 2010. En gjeng fotointeresserte ville sjekke om det var liv laga for en fotoklubb i bygda.

- Vi ville lage et samlingssted for folk som er interesserte i å ta bilder uavhengig av prisnivå og kvalitet på utstyret, forteller Øistein Brennodden. Vi har lykkes med dette, og har en lav terskel for å bli med. Det gjør at vi har medlemmer fra tenåra og helt opp i 70 åra. Vi utforsker bildet og gir hverandre feedback, forteller Brennodden.

Stor brennvidde

Alvdal fotoklubb tilbyr et fellesskap for fotointersserte med ulik interesser, nivå, alder, og kvalitet på utstyr. - Vi har stor spennvidde med medlemmer med kostbart og avansert utstyr og medlemmer med små kompaktkameraer. Vi deler interessen for fotoet og bidrar gjerne til at medlemmene får utvikle seg. Til vinteren ønsker fotoklubben å tilby kurs i billedredigering, forteller fotolederen.

Utstillinger

Alvdal Fotoklubb er førstemann ut som utstillere her på Alvdal midt i væla. Men fotoklubben skal også ha utstilling på Høstdalsdagene i juli. – Det at vi har dannet en fotoklubb gjør også at vi får kontakt med andre fotoklubber. Vi har blant annet vært jury for en fotokonkurranse som en anne klubb arrangerte. Det var interessant, og samtidig var det moro å se at nivået i vår klubb ikke står noe tilbake for andre klubber.

Plass til flere

Selv om det allerede er mange på medlemsmøtene er det absolutt plass til flere og Øistein Brennodden oppfordrer interesserte til å sjekke Alvdal fotoklubbs side på Facebook.

Alvdal fotoklubb er tilsluttet Norsk selskap for fotografi

Alvdal fotoklubb på Facebook. 

Se Alvdal fotoklubbs utstilling på Alvdal midt i væla.

FOTOGLADE: Alvdal fotoklubb under et medlemsmøte på Sjulhusvangen.
Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse

    Cron Job Starts