annonse
Lag og foreninger

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 LEK OG AKTIVITET: Alvdal Turforening vil bygge en bakke og legge til rette for enda mer lek og aktivitet ved Allmannstua. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal Turforening vil ruste opp den gamle Folldalsveien fra Sole til Nyrønning og bygge aktivitetsbakke ved Allmannstua i 2012.

Det er i forbindelse med rulleringen av handlingsplanen for anlegg i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet at Alvdal Turforening melder inn sine planer for to nærmiljøanlegg i 2012.

Turforeninga ønsker å rydde, ruste opp og markedsføre den gamle Folldalsveien fra Sole til Nyrønning. En strekning på til sammen 1,7 kilometer.
  Videre ønsker foreninga å bygge en lekebakke med aktiviteter ved Allmannstua, inkludert utvikling av traseen for skøyting fra Sjulhusvangen til Allmannstua.
  Alvdal Turforenings leder Johan Ragnar Eggen skriver i et brev til Alvdal kommune at det vil komme søknader for begge anleggene i løpet av året, og turforeningslederen håper på velvillig behandling i kommunestyret.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts