annonse


BYTTES UT: Denne 2007-modellen har gjort en solid jobb for alle skiglade brukere av Alvdal Turforenings løypenett. Nå ønskes den erstattet og i den anledning søker turforeningen kommunen om tilskudd for finansiering. Foto: Ole Sylte Heggset.

Alvdal Turforening søker Alvdal kommune om 70 000 kroner i tilskudd når den gamle løypemaskinen ønskes erstattet med en ny modell.

Styret i Alvdal Turforening tror mulighetene er gode for å komme i mål med finansieringsplanen for innkjøp av ny løypemaskin. Framforhandlet innbyttepris for dagens løypemaskin utgjør rundt halvparten av den nødvendige summen på rundt 1,4 millioner kroner. Foruten tilskuddet fra kommunen skal kjøpet finansieres opp både gjennom bidrag fra både medlemsmassen, næringslivet i kommunen, samt innsats på forskjellige dugnader, heter det i søknaden.

Årsmøtet i november avgjør

Et kjøp vil endelig bli avgjort på Alvdal Turforenings årsmøte i november 2012, og kommunen inviteres med på spleiselaget ut fra flere argumenter.

Både for bygdas befolkning, tilreisende, samt hyttebeboere i kommunen er dagens skiløyper og tilgjengelige nykjørte trasèer hver dag i vinterukene, noe Alvdal Turforening mener har blitt en merkevare, både i og utenfor bygda. De fremhever spesielt den funksjonen dette har ovenfor hyttebefolkningen.

Folkehelse

Folkehelseaspektet trekkes også fram i turforeningens søknad:

- Våre tilbud sett i forhold til samhandlingsreformen mener vi passer som “hånd i hanske”, og mener da at turforeningens aktiviteter og tilbud er positive for alvdalsbefolkningen.

Kostnadene ved drift av løypenettet ligger årlig på rundt 450 000 kroner, heter det i søknaden.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts