annonse
Lag og foreningerIMPONERT ORDFØRER: Ordfører Svein Borkhus var imponert over skytterlagets investering i elektriske skiver på miniatyrbanen i kjelleren på samfunnshuset. Han imponerte deretter de yngre med en liggende serie med lånt børse og skytterjakke. Anvisningen på den elektriske skiva viste stort sett 10-ere, og kanskje bør Borkhus vurdere en ny skytterkarriere når ordførerklubba en dag skal leveres videre. F.v. Kristian Brohaug, Svein Borkhus og Sondre Hagesveen Hagen, med Øyvind Brohaug foran. Alle foto: Ole Sylte Heggset.

Alvdal Skytterlag har bladd opp 130 000 kroner og modernisert opp miniatyranlegget sitt med elektriske skiver. - En kjempeinvestering, både for eldre og spesielt de yngre skytterne våre, sier skytterlagets ungdomsansvarlige Ingvar Brohaug. - Dette var imponerende, sa en en gammel storskytter, ordfører Svein Borkhus, som beviste at gamle kunster ikke helt har gått i glemmeboka da han testet anlegget onsdag kveld.

Med rundt 20 000 kroner i støtte fra Det Frivillige Skyttervesen (DFS) sitt frifond har har skytterlaget med egne midler tatt resten av investeringen på rundt 130 000 kroner for å få på plass elektrisk anvisning på miniatyrskytterbanen i kjelleren på samfunnshuset. 

Viktig for rekruttering

- Vi har rundt femti aktive skyttere i laget sommerstid, mens det nå ukentlig ligger på tjue på hver eneste trening her i kjelleren. Investeringen i elektriske skiver mener vi skal kunne bidra til å løfte skyttermiljøet i bygda ytterligere, sier eks-skytterkonge Ingvar Brohaug.

Til å markere åpningen av det nye anlegget bød skytterlaget inn ordfører Svein Borkhus, og den tidligere aktive skytteren for Snøhetta skytterlag øverst i Folldal, var ikke tungbedd.  - Etter  en lang dag med høringsmøter rundt den nye rv. 3-brua nede på Aukrustsenteret, var dette særs passende for å koble ut, sa ordføreren.

Imponerende skyting

Borkhus beviste da også at evnen til konsentrasjon med børsa er beholdt. To liggende serier med nesten bare 10-ere var imponerende, og ordføreren både inspirerte og imponerte de yngre frammøtte. - Jøss, det der var ikke verst gitt, lød det fra Øyvind og Kristian Brohaug, samt Sondre Hagesveen Hagen.

De tre var svært så positive til det nye anlegget som nå er på plass.  - Vi får jo se resultatet på hvert enkelt skudd fortløpende, og det gir jo mulighet til å korrigere liggestillingen, eller andre ting som kan justeres på. På innskytingen og treningskveldene er dette nyttig, selv om serier med anvisning etterpå også er viktig, da dette tross alt er den måten det skytes på i stevner.

Mikrofoner angir treffpunkt

Hver av de fem skivene på anlegget har nå fire ørsmå og fintfølende mikrofoner, som måler lyden og avstanden til kula. - Dette er fin teknologi, og årsaken til at det er et kostbart anlegg. I løpet av sekunder får skytteren opp treffpunkt på sin lille skjerm ved standplassen, og her kan man altså bestemme hvorvidt det skal anvises for hvert enkelt skudd, eller på serier.

Finmekanikken gjelder også for måten skivene flyttes opp og ned mellom liggende, knestående og stående, og et wiretrekk er montert slik at dette skjer elektronisk og individuelt mellom skivene. Slik kan flere ulike skyttere trene eller konkurrere samtidig, noen i stående, andre i liggende eller knestående.

Kvitterte med gave

  - For noen år skjenket vi en gave med spikkekniver til alle ungene i barnehagen. Børse og kniv er begge deler våpen som man skal lære seg å beherske, og skytterlagets aktivitet er viktig i så måte, sa ordføreren.  - Ja, og rekrutteringsarbeidet vårt legger stor vekt på det som er DFS sin formålsparagraf, nemlig å fremme praktisk skyteferdighet og respekt for våpenet, sa Brohaug.

Etter å ha unnagjort sine ti skudd på to liggende serier kvitterte ordføreren kjapt med en gave på 500 kroner til skytterlagets arbeid på rekruttsiden. - Gledelig, og noe vi skal bruke tid på å legge inn i en god rekrutteringsaktivitet, sa skytterkongen. 

- Skytesporten er fin ved at både gamle og unge av begge kjønn kjemper på like vilkår. Før var nok det sosiale langt mer i høysetet, ja kanskje mer viktig enn skytinga for enkelte. Jeg husker selv at vi ofte dro hjemmefra fredagskvelden og kom igjen søndag kveld, og da hadde vi kun deltatt på et stevne. I dag er det jo ofte terminlister som gjør det mulig å skyte 3-4 stevner på samme helg, men glem for all del ikke det sosiale, var ordførerens slutthilsen til både gamle og unge i skytterlaget.

De som vil ha mer informasjon om Alvdal Skytterlag - se dere hjemmeside!

Skyttere skiveneFORNØYDE: F.v. Sondre Hagesveen Hagen, Kristian Brohaug og Øyvind Brohaug, setter stor pris på de nye elektriske skivene i treningskjelleren til Alvdal Skytterlag.

SkytterbaneFINE FORHOLD: For trening er det lite å si på forholdene i kjelleren på Alvdal samfunnshus, men noe stevne har skytterlaget foreløpig ikke tenkt seg på den moderne 15-metersbanen. - Med litt mer plass og fasiliteter rundt oss, kan nok dette være mulig, sier Ingvar Brohaug. 

SkytterkongeFINMEKANIKK: Ingvar Brohaug og yngste sønn Kristian demonstrerer hvordan skivene måler treffpunkt ved hjelp av mikrofoner i hvert av skivas fire hjørner, og hvordan skivene trekkes ved wirer opp og ned mellom liggende, knestående og stående.  

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts