annonse
Lag og foreninger

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 LIKEMANN: Astrid Nerli er såkalt likemann i Alvdal revmatikerforening og håper hun kan gi støtte til andre med samme plager. Foto: Ivar Thoresen

Alvdal revmatikerforening skal være en møteplass for fellesskap, omsorg og kunnskap og gjennom ordningen med såkalt ”likemann” håper de å hjelpe andre med revmatiske plager.

– Som likemann skal jeg hjelpe andre som er i samme båt. Jeg skal være en å snakke med, kunne lytte og informere andre om hvordan de best kan få råd og hjelp. En likemann skal være et medmenneske, en som selv er en revmatiker og kjenner dette på kroppen, forteller Astrid Nerli, som er likemann i Alvdal revmatikerforening.
 Hun understerker at det i forbindelse med likemannsfunksjonen er viktig å påpeke at likemann har tausthetsplikt.

50 medlemmer og 35 år

Nerli er en av 50 medlemmer i Alvdal revmatikerforening. Foreningen ble stiftet i 1978 og fyller dermed 35 år.?  Leder Inge Rune Wahlstrøm forteller om en liten vekst i medlemstallet de siste åra, og at han tror lokallaget har lykkes godt gjennom sitt samarbeid med leger, fysioterapeuter, NAV, Alvdal Friskliv og Onsdagsturen.?  – Vi arbeider for en bedre hverdag for alle som er berørt av revmatisme, muskel- og skjelettplager. Organisasjonen er representert med fylkes- og lokallag over hele landet, og teller nærmere 40.000 medlemmer, forteller Wahlstrøm.

Varmtvannstrening

Han påpeker at kosthold og trening er viktige elementer for å holde plagene i sjakk, og Wahlstrøm trekker spesielt fram treningen i varmtvannsbasseng.?  – Det er en undervurdert form for trening, som vi tilbyr gratis for våre medlemmer, med både egne instruktører og hjelp fra fysioterapeutene, sier lokallagslederen.?  – Uansett så har man kommet frem til at riktig behandling og trening er viktig for å få et bedre liv. Fysioterapi og trening i varmt vann er to meget gode former for å redusere både smerter og stivhet. Opphold i varmere klima er for mange meget helsebringende, poengterer Wahlstrøm.

FAKTA

Formål
• Norsk revmatikerforbund (NRF) NRF skal være en møteplass for fellesskap, omsorg og kunnskap
• NRF skal jobbe for bedring av revmatikerens sosiale, økonomiske og kulturelle forhold
• NRF skal spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, behandling og samfunnsmessige konsekvenser
• NRF skal bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter
• NRF skal bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske sykdommer og støtte fagpersonells videre utdanning i behandling av disse

Hva er revmatisme
• Revmatisme er en samlebetegnelse for de om lag 200 forskjellige revmatiske sykdommer som finnes. Disse sykdommene omtales ofte som muskel- og skjelettsykdommer. Revmatisme kan også angripe muskler og senefester, huden, lungene, slimhinner og andre organer.
• Leddgikt, Bekhterevs sykdom, psoriasisartritt, fibromyalgi, artrose og Sjøgrens syndrom er eksempler på revmatiske sykdommer.
• 300 000 nordmenn har fått stilt en revmatisk diagnose, og nesten alle norske familier har et familiemedlem med revmatiske plager.
• Revmatisme er den vanligste årsaken til at nordmenn oppsøker lege, og revmatikere utgjør den største gruppen sykmeldte og uføretrygdede.
• Mange revmatikere har store smerter, men det er også viktig å påpeke at veldig mange lever gode liv med sin sykdom. 

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse