annonse
Lag og foreningerINNFLYTTER: Live Stokstad (bildet) vil sammen med Grete Steigen fortelle litt om hvordan de opplevde å komme flyttende til Alvdal. Med rundt 50 års mellomrom har de to sine erfaringer å komme med, og Alvdal bygdekvinnelag vil også fortelle litt om sin rolle i bygda vår. Foto: Ole Sylte Heggset.

Tilflyttere til Alvdal er det mange av oppover årene. Alvdal bygdekvinnelag har kommende onsdag invitert til møte for å sette fokus på hvordan disse oppfatter bygda vår når de kommer flyttende, og målet med møtet er samtidig å skape en diskusjon på om det er ting vi hver enkelt, lag og foreninger, samt næringslivet for den del, kan bidra med opp mot nye fjes i bygda. To av de som har følt på det å være innflytter, er Live Stokstad og Grete Steigen, og begge vil innlede litt med sine historier.

  - Vi i Alvdal bygdekvinnelag inviterer til det vi håper skal bli en hyggelig kveld på kantina i Alvdal kommunehus onsdag 24. april kl.19.00, og målet med kvelden er å sette fokus på det å være innflytter i bygda vår. Til å berette med egne ord har vi invitert to av de som har kjent dette på kroppen, Live Stokstad og Grete Steigen, sier Britt SteienRasmussen, leder i bygdevinnelaget.

  - Grete kom for 60 år siden, mens Live har rundt ti års fartstid som alvdøl, og begge vil prate om både positive og negative opplevelser, som vi alle kanskje kan lære litt av. Dersom det er andre som også vil dele opplevelsene sine med oss, er de velkomne til det, sier Britt Steien Rasmussen.

Det blir ellers sang og musikk, samt rikelig anledning til å prate sammen over en kaffekopp, sier hun og bygdekvinnelaget vil også benytte anledningen til å fortelle hva de selv står for. - Vi vil fokusere på at Alvdal bygdekvinnelag er for kvinner uansett alder, livsfase og bakgrunn. Laget ønsker og være en moderne og framtidsrettet møteplass for kvinner i bygda, så vel møtt, avrunder bygdekvinnenes leder. 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse