annonse
Lag og foreningerTRENGER NYE LEDERE: Både posten som leder i hovedlaget, samt til anleggsutvalget står ledige etter at ordinært og ekstraordinært årsmøte er avholdt i Alvdal IL. Flyfoto: Ivar Thoresen.

Trass i at det er avholdt både ordinære og ekstraordinære årsmøter, står 2-3 av ledervervene i Alvdal IL ubesatte. Valgkomitèen er imidlertid satt i arbeid, og vil forsøke å finne en snarlig løsning.

Valgkomitèen klarte dessverre ikke å finne kandidater til vervene som leder i anleggsutvalget, samt til vervet som styreleder i Alvdal IL, innen årsmøtene i Alvdal IL ble avholdt. Fotballgruppas leder Øyvind Streitlien hadde også takket for seg, men har inntil ny leder er på plass sagt seg villig til å fortsette fram til ut sesongen 2013.

Frivilligheten skal og må dra lasset

Avtroppende leder i hovedlaget, Bjørn Åsen, er klar på at det er frivilligheten som både skal og må dra lasset i idrettslagets mange aktiviteter. – De lønnede ressursene våre skal ikke ta plassen for alle dugnadstimene, men fungere som et støtteapparat, er hans klare mening.

  – Skal vi klare å skape aktivitet, både innen de eksisterende gruppene, samt ved å dra opp nye tilbud, kan ikke de ansatte sitte med sekretær- og driftsroller på vegne av gruppene i særlig grad. Fjorårets temadag på friidrett, samt vinterens tilbud på svømming og turn er nye tilbud, og har både gitt Alvdal IL nye medlemmer samt skapt nye arenaer til fysisk fostring for barn og ungdom i bygda, sier han.

Må skape gode treningsmiljøer

Etter hele 15-16 år i styret og med lederposisjon de fleste av disse årene, takker altså Bjørn Åsen av. – Jeg blir nok garantert med på et eller annet videre også, utenfor styret, men tror det er viktig og sunt at nye krefter nå får slippe til.

  – Fokuset vårt på arrangementer har vært stort i flere år, og min påstand er at vi er gode i så måte. Men, kanskje har det kostet når det kommer til rekruttering og det å skape aktiviteter og gode treningsmiljøer, som får de unge til å holde ut lengst mulig i lagets aktiviteter, undres han.

Tre nye må på plass

Når plassen som styreleder ble stilt åpen, har det altså ikke lyktes valgkomitèen å finne ny person inn i denne stolen fram til det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt sist torsdag.  – Valgkomitèen er imidlertid satt i arbeid, og vil forsøke å finne en snarlig løsning.

  - Det samme gjelder i forhold til leder av anleggsutvalget, som sitter med ansvar for idrettslagets anlegg på Steimoegga og i Sandeggbakken. Fotballgruppas leder Øyvind Streitlien skal så erstattes i løpet av sesongen helst, ettersom han har sagt seg villig til å fungere kun ut årets sesong fram til ca. 1.november. Det er med andre ord tre tillitsvalgte som nå skal på plass i Alvdal IL!

  • Ingen kommentarer funnet
annonse