annonse
Lag og foreningerSØKER ØKT STØTTE: Alvdal Frivillighetssentral her ved styreleder Leiv Skare og daglig leder May Kristin Eithun, søker kommunen om ytterligere kr. 10.000,- i tilskudd for driften i 2013. Foto: Randi Nørstebø.

Alvdal Frivillighetssentral har i år et årlig driftstilskudd fra kommunen på kr. 75.000,-, foruten en del øvrig tjenestesamarbeid med kommunale etater. Grunnet økt stillingsprosent fra 80 til 100 % for daglig leder May Kristin Eithun, søkes det nå om kr. 10.000,- ekstra, ettersom styret har klart å skaffe fram inndekning til de øvrige merkostnadene. 

Frivillighetssentralens styre har bokført økte inntekter på lokalutleie og servering, mens det er redusert kostnader innen blant annet revisjon og kjøreutgifter til eldretreffen. Grunnet økt aktivitet hvor de har sett det nødvenidg å øke daglig leders stilling fra 80 til 100 %, har styret sett det nødvendig å be om ytterligere kr. 10.000,- fra kommunen, ut over allerede innvilget støtte og hjelp i det daglige.

  - Totale kostnadsøkninger på helårsbasis blir dermed ca. 80.000,-. Staten økte sin støtte med kr. 60.000,-. Merutgifter for Frivillighetssentralen blir dermed på årsbasis ca kr. 20.000,-, men en av våre frivillige støttet oss spontant med kr. 10.000,-. Dermed gjenstår kr. 10.000,-, skriver styreleder Leiv Skare i søknadsbrevet på likelydende sum.

Bakgrunnen for å øke stillingsprosenten til daglig leder er at styret ønsker å redusere uønsket deltidsarbeid, noe som også muliggjør økt samarbeid med kommunen. Her vises det til at Frivillighetssentralen blant annet har tatt over det tildligere kommunale tiltaket på mandager for beboere i omsorgsboliger og hjemmeboende, samt fremmedspråklige tilbys språktrening og integrering hver onsdag ved Frivillighetssentralen, like nedenfor Solsida.

  - Vi ønsker å være, og tror også vi er en viktig aktør som engasjerer til frivillig arbeide, og gjør livet mer meningsfullt for mange. På den måten bidrar vi også i forebyggende helsearbeid og samhandlingsreformen, avrunder styreleder Leiv Skare i søknadsbrevet.

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse