annonse
Lag og foreninger

Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist

 GAVEPENGER: Avdelingsleder Jøran Meås i Sparebanken Hedmark og styremedlem Bjørn Langleite i Alvdal Turforening er begge fornøyd med at banken nå bidrar med 100.000 kroner til sluttfinansieringen av den nye løypemaskinen. I bakgrunnen løypekjørerne Audun Eggset og Olav Magne Samuelshaug. Foto: Ivar Thoresen

Sparebanken Hedmark bidrar med 100.000 kroner fra sitt gavefond, og dermed er løypemaskinen Alvdal turforening kjøpte for et drøyt år siden fullfinansiert.

Det gjenstod en restfinansiering på snaut 60.000 kroner av maskinen da det på årsmøtet til Alvdal turforening kom forslag om å søke Alvdal kommune om støtte til den gjenstående finansieringen.
  Formannskapet vedtok i januar å bevilge 30.000 kroner til formålet. Og nå har altså Sparebanken Hedmark kommet med 100.000 kroner i gavemidler. Dermed er løypemaskinen fullfinansiert og vel så det.
  – Det overskytende vil bli tilført vårt maskinfond, slik at vi har det til disposisjon neste gang det skal byttes løypemaskin, forsikrer styremedlem Bjørn Langleite i Alvdal turforening.

Til glede for alle

– Vi er glad for at vi på denne måten kan bidra til å sikre god kvalitet på løypenettet til glede for alvdølene og andre som benytter skiløypene i bygda, sier avdelingsleder Jøran Meås i Sparebanken Hedmark i Alvdal.
  – Dette er et tilbud som gagner hele lokalsamfunnet.
  Pengene fra banken kommer i dette tilfellet som følge av en endring av bankens egne regler for tildeling av gavemidler. Tidligere har Sparebanken Hedmark mer eller mindre konsekvent bidratt med 250.000 kroner i støtte ved første gangs kjøp av løypemaskin, og ingenting til senere kjøp av maskiner. Nå er praksisen endret, og etter søknad får derfor Alvdal turforening nå 100.000 kroner i støtte til den nye maskinen, som ble satt i drift rett før jul 2012.

Ute daglig

Alvdal turforenings løypemaskin er ute så å si daglig gjennom vintersesongen, betjent av driftsoperatørene Audun Eggset og Olav Magne Samuelshaug, som begge er ansatt av Alvdal turforenings samarbeidspartner Alvdal idrettslag.
  Totalt tilbyr Alvdal turforening et løypenett på 120 kilometer, med løypene i Sølndalen, Høstdalen og Gardvikåsen – som primært prepareres i forbindelse med vinterferie og påske. Fem-seks mil av løypenettet kjøres jevnlig for å gi så gode forhold som mulig for flest mulig til en hver tid.

Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist
  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts