annonse
Lag og foreningerKLARE FOR PYNTE STASJONSHAGEN: Alvdal Hagelag er klare for å pynte opp med gamle stauder, mest mulig identisk med de sortene som fantes i hagen fra starten. F.v. Grete Karin Inderberg, Per Erik Enget og hagelagets leder Ingrid Storrøsæter tar alle i mot tips om avleggere på de etterspurte staudesortene nevnt i saken. Foto: Ole Sylte Heggset.

Alvdal Hagelag har tatt på seg ansvaret med å plante i staudebedene ved Solsida og Alvdal stasjon. Spesielt i stasjonsparken er det ønske om å finne fram til gamle sorter som har vært brukt tidligere, og hagelaget håper nå på hjelp med å skaffe avleggere fra slike eldre kulturplanter de vet ble spredt litt rundt i bygda.

  – Ja, vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha slike eldre stauder i bedene sine, og er spesielt interessert i sorter som kan stamme fra stasjonshagen opprinnelig. Nå når hagen er restaurert tilbake til sitt"gamle jeg" så godt det lar seg gjøre, hadde det vært stas med en mest mulig autentisk gjenskapelse av de plantene som kan ha vært her før også, sier leder i Alvdal Hagelag, Ingrid Storrøsæter. 

– Den gang hagen ble etablert var den nok et forbilde for andre hageeiere i Alvdal, og mange fikk også sikkert stauder fra denne hagen. Vi tror derfor det kan finnes avleggere av planter som opprinnelig fantes i stasjonhagen, rundt omkring i bygda den dag i dag. Tanken vår er derfor å plante inn igjen samme type beplantning som det var "før i verden", sier Storrøsæter.

Et brev er nå forfattet og på tur ut til personer hagelaget mistenker for å kunne ha planter av historisk art, og ut fra samarbeid med Marit By i Jernbaneverket har de satt opp ei liste med eksempler på planter de ønsker å få tak i. Dette er blant annet følgende:
* Busker: Prestegårdsroser av forskjellige sorter, snøbær, skjærsmin
* Løkplanter: Tigerliljer, martagonliljer, snøstjerne, klosterklokker
* Stauder: Iris, daglilje, skogskjegg, gullknapp, slirekneslekten (alpeslirekne), bergenia, gullris, akeleier, riddersporer, primula, aurikler, storkonvall, tyrihjelm, kaprifol.

De som vet eller tror de kan ha avleggere de kan avse til formålet, eller som eventuelt har tips om hvem i bygda vi kan spørre, håper hagelaget kan ta kontakt og hele styret er aktivisert i dette arbeidet. Derfor - ta kontakt med en av de nedenfor om du tror du kan hjelpe til. For ordens skyld har hagelaget et ønske om å høre fra dere aktuelle innen 10.mai, ettersom de da skal ha et medlemsmøte for å diskutere beplantningen i stasjonshagen.
Ingrid Storrøsæter, tlf. 480 63 210 / e-post: ingridst@online.no
Hilde Skredderhaugen, tlf. 472 60 438 / e-post: hilde@alvdal.com
Per Erik Enget, tlf. 918 83 754 / e-post: perenget@frisurf.no
Else Marie Espeland, tlf. 624 88 080 / e-post: else@espelandtransport.no
Bodil Dalen, tlf. 455 11 884 / e-post: ahel-da@online.no

 

 

  • Ingen kommentarer funnet
annonse