annonse
Lag og foreninger50 POSTER: Rundt 50 turorienteringsposter skal være satt ut på ulike områder i Alvdals-terrenget, og orienteringsgruppa i Alvdal IL håper på bred oppslutning om årets tiltak. Her fra en post i Nyseterdalen i Sølndalen, med Sølnkletten i bakgrunnen. Foto: Johan Ragnar Eggen. 

Orienteringsgruppa i  Alvdal  IL inviterer nok en gang til turorientering i bygda. 50 poster er satt ut området Måna/Sten, Kvebergkjølen med Limåsen, samt Nyseterdalen i Sølndalen.

- Det er innkjøpt nye orienteringsskjermer i tradisjonelle farger og postene er lette å se når en er i nærheten, opplyser o-gruppa. Postene er dessuten plassert ut i områder med med god utsikt, og både toppen av Sten og Limåsen har sine poster, slik at det er røpet ... 

  - Materiellet  med inntegnede poster fåes kjøpt Alvdal-Tynset Sport, og i tilfeller der flere i samme familie vil delta, kan ekstra klippekort kjøpes i tillegg til kartmateriellet. Postene er beregnet  både på unge og de litt mere erfarne, log spesielt i Måna bør det være flott å dyrke orienteringen sammen med de yngste, opplyses det. Postene står oppe helt fram mot elgjaktstart 24. september.  


Vi ønsker gode turer i Alvdal   sine flotte  turverden.


Med  vennlig  hilsen


Johan  Ragnar Eggen/Turorienteringsansvarlig i  orienteringsgruppa Alvdal   I.l.


Bilde:  Fra  Nyseterdalen i  Sølndalen  - Sølnkletten  bakerst.

  • Ingen kommentarer funnet
annonse

Cron Job Starts