annonse
Mat



RYDDER: Ønsker ny organisering av Mandelpotetfestivalen. Her representanter fra Alvdal Mandelpotetdyrkerlag Torbjørn Morten Løkken (fv), Ståle Eggestad, Kjell Arne Dystebakken og Tor Eggestad. Arkivfoto: Ivar Thoresen.

– Norsk Mandelpotetfestival er etter dyrkerlagets mening overmoden for ny organisering. Det er ingen tvil om at festivalen har potensial til å vokse. Dersom vi skulle legge inn årene er vi overbevist om at andre kommuner vil kaste seg over arrangementet. Det må ikke skje, sier leder i Alvdal Mandelpotetdyrkerlag, Tor Eggestad.

– Vi er i samme situasjon nå som i fjor, bekrefter festivalleder Tor Eggestad. – Vi holder på med loftsrydding og ønsker oss en annen organisering av festivalen.

Vil ha spleiselag

Norsk Mandelpotetfestival er vellykket hvert år. Publikum trekker til festivalen fra fjern og nær og i år spilte også værgudene på lag med arrangørene. Mandelpotetdyrkerlaget er i gang med å evaluere årets festival, men det er ingen hemmelighet at publikum er fornøyde mens arrangørene har økonomiske og arrangørmessige utfordringer: – Vi ønsker oss Mandelpotetfestivalen enda mer som et spleiselag, sier Tor Eggestad uten å ville si mer om hvem han ønsker skal komme på banen. Tor Eggestad har på vegne av dyrkerlaget skrevet en rapport til Alvdal kommune der han skisserer utfordringene til festivalen:

Uvurderlig markedsverdi

– Det er etter hvert blitt vanskelig å skaffe sponsorstøtte til festivalen. Aktuelle kandidater tror kanskje at dette er en attraktiv festival for næringa. På kort sikt er ikke det riktig, sier Tor Eggestad. – Vi selger ikke så mye poteter at salget er det store, men markedsverdien er uvurderlig. Mandelpotet fra Alvdal klarer godt å hevde seg som en eksklusiv kvalitetspotet i et marked hvor kjedene er opptatt av utseende på potet mer enn smak, mener Tor Eggestad.

Beskytte navnet

I disse dager er arrangørene i gang med å evaluere årets festival. Fjorårets festival gikk med et mindre underskudd. For å øke inntektene har dyrkerlaget over flere år måtte grillet en gris og solgt den sammen med stekte mandelpoteter på festivalen for å prøve å komme ut i balanse. Alvdal Mandelpotetdyrkerlag består av 14 potetdyrkere. For å greie å arrangere festivalen leier de inn programleder og hjelp til arbeidet med å planlegge festivalen.

– Alvdal Aktivitet er også med på arrangementssiden. De sliter med organiseringen sin da det er vanskelig å få noen til å ta lederverv. Det ble i oktober i fjor holdt et par møter hvor vi startet en prosess for vegen videre for Norsk Mandelpotetfestival. Dette ble ikke fulgt opp, men denne prosessen vil fortsette nå i oktober, forteller Eggestad.

– Vi er blant anna i gang med en prosess for å få beskytta navnet, forteller Eggestad.

Berømmer samarbeidspartnere

Lederen i Alvdal Mandelpotetdyrkerlag vil berømme samarbeidspartnere for arrangementet som Alvdal Aktivitet, Aukrustsenteret, Rørosmat, Handelstanden på Steia, Espeland Transport, Storsteigen videregående skole, Sølnaslottet, Alvdal kommune, andre sponsorer og aktører som bidrog på andre måter.

Randi Nørstebø
    • Ingen kommentarer funnet
    annonse