Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss, og Alvdal midt i væla er opptatt av å ivareta ditt personvern. I vår personvernerklæring forklarer vi hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk, som blant annet retningslinjer i markedsføringsloven og regnskapsloven.

Det er frivillig å inngå avtale med oss om kjøp av tjenester, besøke alvdalmiv.no, abonnere på nyhetsbrev eller benytte andre tjenester vi tilbyr. Behandlingsgrunnlaget for Alvdal midt i vælas behandling av dine personopplysninger er således ditt samtykke.

Behandlingsansvarlig
Alvdal midt i væla AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene på denne nettsiden.

Formålet
Personopplysninger benyttes av Alvdal midt i væla til å administrere ditt kundeforhold, til ordrehåndtering, gjennomføring av betaling, for å levere deg tjenestene, svare på henvendelser fra deg, gjøre deg oppmerksom på endringer, og i øvrige sammenhenger der vi må vite hvem vi har kontakt med. Personopplysninger kan også benyttes til å gi relevant informasjon om tjenestetilbudet, samt til å markedsføre, tilpasse, forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi kan også sende deg nyhetsbrev.

Personopplysninger som behandles
Når du blir abonnent eller registrerer deg som bruker hos oss vil du oppgi en del data som vi lagrer. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Likeledes vil vi lagre opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis ved å sende oss en e-post til kundesenteret eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Opplysningene som lagres kan inkludere fullt navn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, betalingsinformasjon, korrespondanse, svar på brukerundersøkelser, informasjon om programvare og hardware du benytter og din bruk av våre tjenester, herunder IP-adresse.

Deling av informasjon
Alvdal midt i væla vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen uten først å ha innhentet ditt samtykke. Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av Alvdal midt i vælas tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring.

Logging av data, bruk av informasjonskapsler
Alvdal midt i væla kan benytte informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenestene og alvdalmiv.no for å analysere brukermønsteret og for å tilpasse tjenester og annonsering. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres på din datamaskin. Filene kan kun leses av alvdalmiv.no og av deg selv, og benyttes for eksempel for å se om du har besøkt siden tidligere, tidspunktet for besøket samt hvilket annet nettsted du kom fra. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Nettstedet og tjenestene.

Alvdal midt i væla kan bruke tredjepartstjenester som gjør detaljerte analyser av dine bruksmønstre, statistikk, brukeropplevelse, administrere tilgangskontroll m.m. Eksempler på slike tredjepartstjenester som vi per i dag bruker:

  • Google Analytics – analyse av digital trafikk for å forbedre brukeropplevelsen

Særlig om barns personvern
Alvdal midt i væla ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder. Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.

Arkivering og sletting av personopplysninger
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Som bruker kan du når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysninger en viss tid.

Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger kan du selv korrigere ved å logge inn på ”Min Konto” på Nettstedet. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan Leverandøren stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Nye personvernregler 2018 (GDPR)

Angående nye personvernregler som skal gjelde fra og med 1. juli 2018 så jobbes dette med,og det vil fullt ut implementeres hos oss fra og med 1. september 2018 i forbindelse med lansering av oppdatert løsning for nettavisene og dermed også abonnementssystemer. I mellomtiden skal alle være sikre på at vi behandler alle opplysninger etter gjeldende regler. 

Kontaktinformasjon
Gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på alvdalmiv.no. Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne.

Har du spørsmål om vår personvernerklæring, kontakt oss på e-post – redaksjonen@alvdalmiv.no

annonse